ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรมทางหลวง

ถนนศรีอยุธยาแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2354 6602 โทรสาร : 0 2354 1048

แขวงทางหลวงลำปางที่ 1

6/97 ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์ : 0 5422 8246
โทรสาร: 0 5422 8246

แขวงทางหลวงลำพูน

129 ถนน ลำพูน -ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ : 0 5351 1051 โทรสาร: 0 5300 3544
อีเมล์ : lamphun.doh@gmail.com

บริษัทที่ปรึกษา

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1/814 ซอยอัมพร หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0 2532 3623
โทรสาร : 0 2532 3566

บริษัท ดีเดค คอนซัลแตนท์ จำกัด

1199 อาคารปียวรรณ ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2379 0141-5 โทรสาร : 0 2619 9932

บริษัท พีเอสเค คอนซัลแตนท์ จำกัด

1199 อาคารปียวรรณ ชั้น 24
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0 2617 0429 โทรสาร: 0 2617 0426

บริษัท เอ็นทิค จำกัด

3/4 ถนนประเสริฐมนูกิจ
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์: 0 2379 0141-2
โทรสาร: 0 2379 0143-4

บริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป จำกัด

20 ซอย ลาดปลาเค้า 36
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์: 02 905 1341
โทรสาร: 0 2940 3095